Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Lòng đã hẹp, tay làm sao mở cửa,
Nắng đầy trời, ngồi rét mướt co ro,
Đốt nến lên, lau khô dòng lệ ứa,
Sông còn sâu, chờ mãi một chuyến đò.

21.11.2012
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất