Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Đêm, tiếng cười như ngọc,
Vang từ một cõi ngày.
Đêm, hạnh phúc có thật,
Đưa anh về thơ ngây.

02.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất