Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Đêm, tiếng cười như ngọc,
Vang từ một cõi ngày.
Đêm, hạnh phúc có thật,
Đưa anh về thơ ngây.

02.12.2009
Huỳnh Minh Lệ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất