Tin Quê & Tin Bạn

Được tin bạn Hà trọng Ngự sau một tuần nằm bệnh viện Bình Dân để mổ sỏi thận, đã bình phục, về nhà hôm 04/05/2009 . Chúc Võ sư Ngự sớm khỏe mạnh, trở lại võ đường và ... chia sẻ vài bài viết với bạn bè cho vui .

Trí Mẫn