Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Tính tới nay, gần hai năm qua, trang web CuongDe.org đăng lên chừng 2250 bài đủ mọi thể loại. Hiện tại trung bình mỗi tuần đăng chừng ba bốn chục bài.  Năm nay tính ăn Tết lớn, các anh chị em admin dự định làm một tập thơ văn chi tiết như sau:

- dạng e-book (PDF),
- dài khoảng chừng 200 trang A4,  
- lựa từ những bài trong ba mục: Thơ, Tạp Ghi và Truyện Ngắn,
- lựa từ những bài đã đăng trên CuongDe.Org từ những ngày đầu cho tới 30.6.2010,
- tạm gọi là "Tuyển Tập Thơ Văn CuongDe.Org 2009-2010".

Nếu các bạn có tên gì hay để đặt cho cuốn tuyển tập thì xin cho hay, tôi thấy chẳng hạn "Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Tuyển Tập Thơ Văn CuongDe.Org 2009-2010" nghe cũng đặng nhưng sợ đụng chạm ông Đoàn Chuẩn!

Anh chị em admin sẽ hội ý với nhau về nội dung nhưng muốn mời các bạn góp ý kiến phụ vô bằng cách "lựa" dùm một số bài. Đại khái một vài chi tiết như sau:

- Các bạn có thể lựa nhiều bài, nhưng xin tối đa là 20 bài trong mục Thơ, 10 bài trong mục Tạp Ghi và 5 bài trong mục Truyện Ngắn.

- Các bạn có thể lựa bài của một tác giả, nhưng xin mỗi tác giả tối đa là 10 bài trong mục Thơ, 5 bài trong mục Tạp Ghi và 3 bài trong mục Truyện Ngắn.

- Lựa nhiều tác giả, mỗi người mỗi mục vài bài thì hay hơn là lựa chỉ vài người nhưng mỗi người nhiều bài.

- Xin các bạn liệt kê đề bài và tác giả, hoặc link (URL) của bài và mail về, xin đừng dùng Lời Bàn/Diễn Đàn.

- Xin email về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (hay là Liên Lạc) trước 15.12.2010.

Về những mục khác như Nhạc, Nghiên Cứu, Truyện Dài, Truyện Dịch vân vân thì không có nhiều bài và tác giả, nên để hạ hồi phân giải.

Ngoài ra, nếu các bạn có ý kiến gì khác trong chuyện này thì xin cứ mail về, hay dùng phần Lời Bàn của bài này.

Cám ơn các bạn!

Administrator
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất