Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Nghe tin anh Bùi Viết Thiện, Huynh Trưởng Phật tử  (nhà tiệm vàng Phú Xuân ở Qui Nhơn trước 1975) vừa qua đời vào ngày 29/11/2009 tại Houston -Texas, sau một thời gian bệnh nặng, hưởng dương 55 tuổi.

Lễ hỏa táng sẽ được tổ chức vào ngày 02/12/2009 ở nhà quàn Vĩnh Phước tại Houston - Texas.

Cuongde.org và bạn bè xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Thiện.
Cầu nguyện cho linh hồn anh sớm về cõi Phật.

Cuongde.org và bạn bè Qui Nhơn cũ

Thôn, Hà, Dự và Thiện

Thôn, Hà, Dự và Thiện (ảnh của Diệp Thái Thôn, chụp 1995)


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất