Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Vừa được tin chị Therese Phạm Thị Tố Mai, bút hiệu Thu Mai, một cựu học sinh Cường Để ở Qui Nhơn, vừa qua đời lúc 9 giờ 45 đêm 1 tháng 12 năm 2009 (giờ miền Đông Mỹ) tại Kr' Sand, Norway.

Cuongde.org và bạn bè xin thành thật chia buồn cùng gia đình chị Tố Mai.
Cầu mong hương hồn chị Thérèse Tố Mai được sớm về nước Chúa.

Cuongde.org và bạn bè Qui Nhơn cũ

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất