Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin trễ là anh Nguyễn An Giản, cựu học sinh Cường Để  Qui Nhơn khóa 1960-1967, vừa qua đời  ngày 9 tháng 11 năm 2009 tại Việt Nam.

Cuongde.org và bạn bè xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Giản.
Cầu mong hương hồn anh Giản sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Cuongde.org và bạn bè Qui Nhơn cũ

(PS. Xin cám ơn anh Trần Viết Sơn đã gởi tin về)


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất