Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin anh Trần Quang Ái, phu quân của chị Đỗ Thị Trâm Anh (Cựu nữ sinh Cường Để) vừa qua đời tại Sài Gòn ngày 17 tháng 12 năm 2009.

Xin chân thành phân ưu cùng chị Trâm Anh và gia quyến.

Cầu chúc hương hồn anh Ái sớm siêu thoát.

Một nhóm bạn Cường Để


Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất