Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin Thân Phụ của chị Thanh Xuân (cựu học sinh Cường Để) vừa qua đời vì tuổi già.

Bạn bè Cường Để xin chân thành chia buồn với gia đình chị Thanh Xuân.
Cầu chúc linh hồn Bác sớm về nước Chúa.

Bạn Bè Cường Để

    
LTS. Lời cảm tạ của gia đình chị Xuân

DoanVanThaoCamTa
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất