Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin Thân Phụ của bạn Ngô Lạp, Bác Ngô Hiệp,  vừa qua đời lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2010 tại Chợ Lầu, Bình Thuận, hưởng thọ 81 tuổi .

Lễ di quan vào lúc 7 giờ sáng ngày 15/03/2010.

Bạn bè Cường Để xin chân thành chia buồn với bạn Ngô Lạp và gia đình.

Cầu nguyện linh hồn Bác sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Bạn Bè Cường Để

      
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất