Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Mới nhận được tin buồn là sau một thời gian dài lâm trọng bệnh Thầy Phan Lục Tú đã từ trần vào hôm Thứ Bảy,  ngày 15 tháng Năm năm 2010 tại Toulouse, Pháp (nhằm ngày 2 tháng Tư năm Canh Dần), hưởng thọ 70 tuổi.

Thầy Phan Lục Tú sinh năm 1941 tại Thừa Thiên, Huế. Thầy từng dạy ở các trường trung học Cường Để, Nữ Trung Học, Bồ Đề và Trinh Vương Qui Nhơn.

Lễ an táng sẽ được tổ chức vào thứ Năm, ngày 20 tháng Năm năm 2010 tại Toulouse, Pháp.

Thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Học trò Cường Đễ cũ

  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất