Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin buồn là anh Nguyễn Hữu Nghề vừa qua đời tại Houston, Texas.

Anh Nguyễn Hữu Nghề học Cường Để niên khóa 1956-1963, rất giỏi văn, sau gia nhập Không Quân. Anh qua Mỹ diện HO, ngụ ở Houston, Texas.

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng chị Bích Sơn và gia quyến. Cuộc đời vô thường, ai rồi cũng phải đi. Mong chị không quá u buồn. Mong anh sớm siêu thoát.

Đại diện bạn bè Cường Để:

Nguyễn Trác Hiếu
Lê Thị Bạch Yến
Nguyễn Cửu Phi Long
Võ Quang Nga
Văn Công Tuấn
Tạ Thị Bích Dư
Đỗ Trọng
Nguyễn Thị Phương Thảo
Huỳnh Văn Thiệt
Võ Thị Hoa
Đỗ Thị Trâm Anh
Lê Thị Ẩn
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất