Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Mới nhận được tin buồn là Thân Mẫu của anh Nguyễn Trác Hiếu, Bà Nguyễn Trác, nhủ danh Nguyễn Thị Tùng, pháp danh Trung Bá, quá vãng vào lúc 1 giờ 40 chiều ngày thứ Sáu 27 tháng 8 năm 2010 tại Sài Gòn, hưởng thọ 88 tuổi.

Hiện giờ linh cữu đang được đưa về Pleiku và sẽ an táng ở đó, bên cạnh Thân Phụ của anh Hiếu.
Gia đình xin không nhận phúng điếu.

Xin thành thật chia buồn cùng anh Hiếu và chị Bạch Yến và gia đình.
Cầu nguyện cho linh hồn Bà Cụ sớm về cõi Niết Bàn.

Bạn bè Cường Để cũ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất