Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Nhận được tin buồn là Cụ Trần Bùi Thao, thân phụ của bạn Trần Bùi Việt Dũng (CĐ khóa 67-74), vừa qua đời vào lúc 04g30, thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2010
(nhằm ngày 19 tháng 7, Canh Dần), hưởng thọ 87 tuổi.

Cụ Trần Bùi Thao sinh năm 1924 (Giáp Tý) tại thôn Cảnh An, xã Phước Thành, Tuy Phước , Bình Định.

Lễ Thành phục: lúc 15 giờ, 28 tháng 8 năm 2010
(tại tư gia 167 Tăng bạt Hổ - TP.Quy Nhơn)
 
Lễ Di quan: 7 giờ, 30 tháng 8 năm 2010
An táng tại vườn Chùa Hương Sơn, Cảnh An, Phước Thành, Tuy Phước

Xinh thành thật chia buồn cùng bạn Việt Dũng và gia đình.
Cầu nguyện cho linh hồn Ông Cụ sớm về cõi Niết Bàn.

Bạn bè Cường Để cũ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất