Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Nhận được tin buồn là Thân Mẫu của anh Dương Ái Phương, cựu học sinh Cường Để khóa 1965-1972, vừa tạ thế tại Sài Gòn ngày Chủ Nhật 12/9/2010.

Linh cửu quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Sài Gòn), nhập quan lúc 10g ngày Chủ Nhật 12/9/2010. Lễ động quan sẽ vào ngày Thứ Ba 14/9/2010. 

Xin thành thật chia buồn cùng anh Dương Ái Phương và tang quyến.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Bà Cụ sớm về cõi Niết Bàn.

Bạn Bè Cường Để cũ
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất