Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin anh Nguyễn Văn Điểu, cựu học sinh Cường Để khóa 1957-1963, Kỷ Sư, vừa qua đời ngày 26 tháng 9 năm 2010 do tử nạn giao thông vùng Bắc Mỹ.

Bạn bè Cường Để xin chia buồn với chị Nguyễn Văn Điểu cùng gia đình.

Xin cầu chức hương hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng.

Bạn bè Cường Để
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất