Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin Ông Võ Văn Ba - thân phụ anh Võ Văn Tấn , Cựu Hs Cường Để NK 1967-1974 , vừa qua đời lúc 10 giờ sáng ngày 29 /10/2010 tại quê nhà thôn Thanh Mai, Xã Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định,  vì bệnh già  hưởng thọ 80 tuổi

Nhóm Bạn cựu học sinh Cường Để ,Quy Nhơn NK 1967 -1974 xin chia buồn cùng gia đình Anh Võ văn Tấn.

Cầu mong linh hồn Ông Cụ được tiêu diêu nơi miền cực lạc ...

Nguyễn Trí Mẫn
   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất