Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Bạn Trần Xuân Quốc sinh năm 1953 quê Gò Bồi, cựu học sinh Cường Để khóa 1964-1971 , địa chỉ 70 Nguyễn Thái Học Quy Nhơn, đã ra đi ngày 04/ 01 /2011 an táng tai nghĩa trang Phật Giáo Quy Nhơn ngày 06/ 01/ 2011.

Xuân sắp về, phố phường đang nhộn nhịp, mỗi người đang cố gắng hoàn tất những công việc của mình và viết một đôi bài thơ hoặc văn để chuẩn bị đón Tết thì một người bạn của chúng ta đã vội vã ra đi. Bạn Trần Xuân Quốc và Lê Khánh Luận cùng quê Gò Bồi, một thời tiểu học đã biết nhau, cùng học luyện thi lớp đệ thất với thầy Nguyễn Ngọc Ảnh, và cùng đậu vào đệ thất Cường Để Quy Nhơn năm 1964. Quốc theo học liên tục đến lớp 12, sau này là lơp 12B1, còn Luận thì học được vài tháng rồi nghỉ. Tình bạn, luôn tồn tại với thời gian.

Vừa rồi cách nay bốn tháng Quốc có vào chữa bệnh ở Sài Gòn, Luận và một số bạn có đến thăm. Bạn bè gặp nhau nói chuyện huyên thuyên, và bây giờ thì nghe tin anh mất. Luận xin báo cùng các bạn, để cùng xẻ chia một nén hương lòng.

Lê Khánh Luận

  

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất