Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn


Được tin Thân Mẫu bạn Hồng Quốc Anh (Cựu Học Sinh Cường Để Quy Nhơn), Cụ Nguyễn Thị Lan đã mệnh chung tại Fountain Valley, California – Hoa Kỳ lúc 7 giờ 30 sáng ngày 11 - 3 – 2012 (nhằm 19 - 2 Nhâm Thìn) hưởng thọ 97 tuổi.

Linh cửu quàn tại:

Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary
2303 S. Manchester
Anaheim, CA.92802

Nhóm bạn cũ Đệ Tứ 3 (1960-1967) - Cường Để Quy Nhơn xin Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Hồng Quốc Anh và Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm về cõi Vĩnh Hằng.
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất