Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn


PHÂN ƯU

Được tin

Thầy Nguyễn Mộng Giác

Pháp Danh Thin Ngộ

Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Vừa từ trần lúc 10:15 tối ngày thứ Hai, 2 tháng 07, 2012,
nhằm ngày 14 tháng 05 Nhâm Thìn tại tư gia, thành phố Westminster, California, USA.

Hưởng Thọ 73 tuổi

Chúng tôi xin chân thành chia buồn,
cùng Cô Nguyễn Khoa Diệu Chi và Tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Thầy Nguyễn Mộng Giác
sớm vãng sanh miền Cực lạc.

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn
Cựu Học Sinh Trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang web CuongDe.Org

Đồng Thành Kính Phân ƯuThêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất