Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin cụ LÊ BA,
là thân phụ của bạn Lê Minh Bốn (cựu học sinh Cường Để, niên khoá 66-73)
vừa thất lộc ngày 20/8/2012, hưởng thọ 93 tuổi.

Linh cửu quàn tại tư gia thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
An táng tại quê nhà ngày 22/8/2012

Xin chia buồn cùng bạn Lê Minh Bốn và tang quyến.
Cầu mong hương hồn cụ được tiêu diêu miền cực lạc

Các bạn học Cường Để 66-73
Thành kính phân ưu
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất