Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Cáo Phó

Thầy Phạm Ngọc Bích - Nguyên Tổng Giám Thị trường Cường Để , Quy Nhơn
Sinh năm 1929 tại An Nhơn-Bình Định
Tạ thế ngày 12/04/2013 tại TP Hồ chí Minh

Lễ Động quan : Lúc 5 giờ 45 Ngày 16/04/2013
Linh cửu quàn tại : 1380 Đường 31A, Khu C, Quận 2, TP HCM (sau lưng Metro, An Khánh, Quận 2 )

Linh cửu được di quan đến : Nghĩa Trang Đa Phước-Bình Chánh-TP HCM

Xin chia buồn cùng Gia Quyến của Thầy, cầu chúc linh hôn thầy sớm siêu thoát .

Nguyễn Trí Mẫn 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất