Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Me chi Trinh

Được tin Cụ Bà Hoàng Thị Đông là Mẹ chị Trần Thị Trinh - nguyên Cựu học sinh Trương Cường Để Quy Nhơn - vừa qua đời, cầu chúc cho hương hồn Bà Cụ sớm tiêu diêu nơi miên cực lạc ...

Nguyễn Trí Mẫn
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất