Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Mới nhận được tin buồn là Thân Phụ của chị Đông Oanh (NTHQN 67-74), Cụ Trần Đình Nguyệt vừa qua đời lúc 12 giờ 10 phút ngày 5 tháng 6 năm 2013 - nhằm ngày 27 tháng 4 năm Quí Tị -  tại Sài Gòn, hương thọ 94 tuổi.

Lễ Thành Phục: 17 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2013
Lễ Di Quan: 6 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2013
Lễ An táng: Nghĩa Trang Gò Dưa
Linh cửu quàn tại : 685/77 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,P.26,Q.Bình Thạnh,Sài Gòn

Xin thành thật chia buồn cùng chị Đông Oanh và gia đình.

Cầu mong linh hồn Ông Cụ sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Bạn bè Cường Để cũ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất