Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Đam Tang Me Ngo lap

Được tin Mẹ Bạn Ngô Lạp : Cụ Bà Nguyễn Thị Hải Sinh Năm 1934
vừa qua đời Ngày 10 tháng 10 năm 2013 hưởng thọ  80 tuổi .
Lễ động quan lúc 14 g Ngày 13/10 tại Nghĩa trang Ngọc Sơn, Tỉnh Bình Thuận .

Xin chia buồn cùng gia đình bạn Ngô Lạp , cầu chúc cho hương hồn Cụ Bà sớm siêu thoát .

Nguyễn Trí Mẫn

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất