Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin Mẹ Bạn Võ Duy Linh-Cụ Bà Nguyễn Thị Lập
vừa qua đời Ngày 24 tháng 07 năm 2014
Tại California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ : 85 tuổi
Lễ Thành phục tổ chức vào Ngày : 02/08/2014
Lễ Hỏa táng lúc 14 h 30 Ngày       : 02/08/2014

Xin chia buồn cùng Bạn Võ Duy Linh và Gia đình, cầu chúc hương hồn Bà Cụ sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc
me-ban-vo-duy-linh

Administrator

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất