Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Tin Quê & Tin Bạn

Được tin thân mẫu của bạn Nguyễn minh Anh vừa qua đời lúc 0 h 30 ngày 03/02/29 tại Quy Nhơn, nhóm hs Cường Để QN NK 1967-1974 xin chia buồn cùng gia đình, cầu chúc bà cụ được tiêu diêu nơi miền cực lạc... Bà cụ bị bịnh tim lâu năm,năm ngoái  đã vào sài gòn thay đến 4 stents, tuổi già, cộng thêm nhiều chứng bệhn khác khiến bà không qua khỏi ... Minh Anh trước tết đã về Quy Nhơn , quay quần với bà cụ đến mồng 5 mới vào SG ... và nghe tin, đã phải quay ra lo hậu sự cho bà ...

Đại diện nhóm bạn

Nguyễn Trí Mẫn

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất