Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Áo Vải Cờ Đào

62.Ai tư buốt nhói Ngọc Hân Lam Hồng Lượt xem: 2167
61. Di mệnh của vua Quang Trung Lam Hồng Lượt xem: 2434
60.Chuẩn bị thống nhất sơn hà Lam Hồng Lượt xem: 2222
59. Cầu hôn công chúa Mãn Thanh-Xin đất Lưỡng Quảng làm của hồi môn Lam Hồng Lượt xem: 2361
58. Thái Đức an phận-Quên mộng đồ vương Lam Hồng Lượt xem: 2126
57.Quốc sách cường thịnh quốc gia-Thống nhất nước nhà Lam Hồng Lượt xem: 2169
56. Thủ đoạn bang giao Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 2069
55. Mãn Thanh long trọng đón tiếp Giả Vương Lam Hồng Lượt xem: 2134
54. Giả vương Phạm Công Trị lên đường hội kiến Càn Long Lam Hồng Lượt xem: 2519
53. Thế cuộc bang giao Việt – Mãn Lam Hồng Lượt xem: 2014
52. Mãn Thanh âm thầm lập mưu Lam Hồng Lượt xem: 1963
51.Chấn hưng đất nước Lam Hồng Lượt xem: 2115
50. Bang giao Mãn Thanh-Hủy bỏ cống người vàng Lam Hồng Lượt xem: 2077
49. Nhìn xa trông rộng chủ động bang giao Lam Hồng Lượt xem: 2094
48. Thua trận bại binh Mãn Thanh uất hận tổn thương Lam Hồng Lượt xem: 1726
47. Chính sách an dân và phát triển đất nước Lam Hồng Lượt xem: 1711
46. Thăng Long đón mừng Quang Trung-Gởi cánh đào xuân báo tiệp Phú Xuân Lam Hồng Lượt xem: 1889
45.Mãn Thanh hoảng loạn dày xéo nhau tháo chạy về nước Lam Hồng Lượt xem: 1735
44.Tây Sơn tiến công giải phóng Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 1491
43. Tây Sơn thần tốc đập tan hệ thống bố phòng liên hoàn của Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 2091
42. Thần tốc táo bạo tài tình-Chiến thắng Ngọc Hồi Lam Hồng Lượt xem: 1568
41. Mãn Thanh liên hòan bố phòng-Dụng mưu sâu kế độc-Chờ hợp công Nam tiến tiêu diệt Tây Sơn Lam Hồng Lượt xem: 1437
40. Phú Xuân lo lắng chờ mong Lam Hồng Lượt xem: 1656
39. Hận giặc tham tàn, thần tốc tiến công Lam Hồng Lượt xem: 1575
38.Thần tốc mưu kế diệt đồn Hà Hồi Lam Hồng Lượt xem: 1614
37. Năm cánh tiến công-Diệt đồn Khương Thượng- Bưng tai bịt mắt kẻ thù Lam Hồng Lượt xem: 1721
36. Mãn Thanh hoan hỉ đón Tết mừng công Lam Hồng Lượt xem: 1519
35. Hội quân Tam Điệp Lam Hồng Lượt xem: 1639
34. Quang Trung cầu kiến La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp Lam Hồng Lượt xem: 1777
33. Nỗi lòng Ngọc Hân Lam Hồng Lượt xem: 1440
32.Hành quân Bắc tiến Lam Hồng Lượt xem: 1603
31. Mưu cao cho Mãn Thanh tự mãn Lam Hồng Lượt xem: 1752
30. Lên ngôi Hoàng Đế-Quang Trung tiến quân Bắc phạt Lam Hồng Lượt xem: 1758
29.Bắc Hà dưới tròng áp bức Lam Hồng Lượt xem: 1712
28. Sĩ phu thức tỉnh - Phòng tuyến Bắc Hà Lam Hồng Lượt xem: 1664
27. Phú Xuân chuẩn bị Lam Hồng Lượt xem: 1918
26. Mãn Thanh tiến chiếm Thăng Long-Chiêu Thống chầu hầu Sĩ Nghị Lam Hồng Lượt xem: 1568
25.Hội Tướng lui binh-Cấp báo Phú Xuân Lam Hồng Lượt xem: 1557
24. Nội Hầu Phan Văn Lân tử chiến Thị Cầu Lam Hồng Lượt xem: 1815
23. Bắc Hà giày xéo dưới chân xâm lược Lam Hồng Lượt xem: 1770
22. Bắc Hà cản bước xâm lăng Lam Hồng Lượt xem: 1603
21.Mãn Thanh xâm lược Bắc Hà Lam Hồng Lượt xem: 1562
20. Sục sôi hào khí diệt giặc chống thù Lam Hồng Lượt xem: 1551
19. Lưỡng đầu thọ địch. Ngàn cân treo sợi tóc Lam Hồng Lượt xem: 1584
18. Mãn Thanh chuẩn bị xâm lược Lam Hồng Lượt xem: 1578
17.Chiêu Thống cõng rắn Lam Hồng Lượt xem: 1551
16. Hào hùng lịch sử- Chiến công Tây Sơn Lam Hồng Lượt xem: 1543
15.Tham vọng Mãn Thanh Lam Hồng Lượt xem: 1615
14. Ngàn nỗi lo toan Lam Hồng Lượt xem: 1759
13.Bắc Bình Vương ở Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 1647
12. Tây Sơn đánh tan quân Xiêm-Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút Lam Hồng Lượt xem: 2205
11. Nguyễn Ánh cầu viện Tây dương-Xiêm la Lam Hồng Lượt xem: 1823
10. Bắc Bình Vương diệt Nhậm – Chiêu Thống bôn tẩu Lam Hồng Lượt xem: 1674
9. Vũ Văn Nhậm quyền chiếm Thăng Long Lam Hồng Lượt xem: 2383
8. Nhà Lê cầu cứu Bắc Bình Vương Lam Hồng Lượt xem: 1725
7. Hữu Chỉnh chuyên quyền - Văn Nhậm tiến chiếm Nghệ An Lam Hồng Lượt xem: 1574
6. Xáo thịt nồi da Lam Hồng Lượt xem: 1735
5. Riêng một cơ đồ Lam Hồng Lượt xem: 1715
4. Cờ rợp xuôi Nam Lam Hồng Lượt xem: 1755
3. Thái Đức Bắc hành Lam Hồng Lượt xem: 1555
2. Anh hùng ngộ giai nhân Lam Hồng Lượt xem: 1838
1. Diệt Trịnh Phù Lê Lam Hồng Lượt xem: 1690

Đăng Nhập / Đăng Xuất