Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 60 - từ câu 3219 tới 3234)

Đất Phú Xuân quân binh điều động
Đội chiến thuyền vũ lộng ra oai
Không để ác mộng đêm dài
Không để ung nhọt, cái gai trong lòng
Trời qua xuân, thuyền rong gió thổi
Cuộc tiến công, quét đuổi cho xong
Đừng hòng trốn tránh tây, đông
Đừng hòng rình rập, chờ mong phục quyền
Phương lược đánh, điều nghiên đã kỹ
Cách tấn công tỉ mỉ chưa từng
Chiến thuyền, hậu bị, quân, lương
Cách đánh, cách giữ, khai mương lập làng
Giữ tổ quốc giang san một mối
Từ Bắc quan tận mũi cùng Nam
Không còn cát cứ cách ngăn
Thống nhất bờ cõi, nước non một nhà

Lam Hồng
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất