Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Văn Hóa

Nguyễn Trí Dũng

Số bài viết:
3
Nhà thơ Hữu Loan Nguyễn văn Tuấn Lượt xem: 1833
Tháp cổ Bình Sơn & Chùa Vĩnh Khánh Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 2505
Tháp cổ Vĩnh Hưng & Vương Quốc Phù Nam Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 2744
Tháp cổ Bình Thạnh Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 2411
Rêu phong lá mái Khải Thư Lượt xem: 1912
Đào Tấn, "Hậu Tổ" của nghệ thuật tuồng Việt Nam Phi Long Lượt xem: 2379
Đào Tấn: “Giai sĩ từ bi ninh thị Phật” Minh Thạnh Lượt xem: 2016
Tháp Bánh Ít, nơi phải đến một lần trong đời ... Nguyễn Trí Minh Lượt xem: 3033
Ngọt ngào lời quê xứ nẫu Lý Thơ Phức Lượt xem: 2062
Hát bội, bài chòi đầu Xuân ở Bình Định RFA Lượt xem: 2883
Bài Học Lịch Sử Về Hòa Giải Hòa Hợp Trên Sân Khấu Bài Chòi Thanh Thảo Lượt xem: 2035
Thư gởi bạn - Tại sao tôi lựa đề tài "Giọng Bình Định" Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 4761
Giọng Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 37656
Lễ Hội Đổ Giàn Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 5170
Nỗi niềm hát bội Nguyễn Thị Hàm Anh Lượt xem: 2840
Bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang Nguyễn Thị Anh Thư Lượt xem: 2991
Hương Thơm Quả Ngọt Đất Tuồng Nguyễn Gia Thiện Lượt xem: 3175
Nem Chua Chợ Huyện Nguyễn Xuân Vinh Lượt xem: 4905
Bài Chòi Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 6949
Lễ Hội Ngày Xuân Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 5374
Ca Dao Bình Định (2) Đặng Đức Bích Lượt xem: 2836
Võ Học Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 3520
Nhạc Võ Tây Sơn Thái Tẩu Lượt xem: 3903
Làng Nho Bình Định Với Nghề Hát Bội Đặng Quí Địch Lượt xem: 3208
Ca Dao Bình Định Võ Ngọc Uyển Lượt xem: 3125
Tản Mạn Về Hát Bội Bình Định Võ Ngọc Uyển Lượt xem: 3013
Bánh Tráng Bình Định Võ Phiến Lượt xem: 4048

Đăng Nhập / Đăng Xuất