Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Văn Hóa

Nguyễn Trí Dũng

Số bài viết:
3
Nhà thơ Hữu Loan Nguyễn văn Tuấn Lượt xem: 1719
Tháp cổ Bình Sơn & Chùa Vĩnh Khánh Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 2324
Tháp cổ Vĩnh Hưng & Vương Quốc Phù Nam Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 2588
Tháp cổ Bình Thạnh Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 2249
Rêu phong lá mái Khải Thư Lượt xem: 1812
Đào Tấn, "Hậu Tổ" của nghệ thuật tuồng Việt Nam Phi Long Lượt xem: 2261
Đào Tấn: “Giai sĩ từ bi ninh thị Phật” Minh Thạnh Lượt xem: 1926
Tháp Bánh Ít, nơi phải đến một lần trong đời ... Nguyễn Trí Minh Lượt xem: 2893
Ngọt ngào lời quê xứ nẫu Lý Thơ Phức Lượt xem: 1944
Hát bội, bài chòi đầu Xuân ở Bình Định RFA Lượt xem: 2784
Bài Học Lịch Sử Về Hòa Giải Hòa Hợp Trên Sân Khấu Bài Chòi Thanh Thảo Lượt xem: 1948
Thư gởi bạn - Tại sao tôi lựa đề tài "Giọng Bình Định" Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 4686
Giọng Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 36481
Lễ Hội Đổ Giàn Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 5093
Nỗi niềm hát bội Nguyễn Thị Hàm Anh Lượt xem: 2772
Bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang Nguyễn Thị Anh Thư Lượt xem: 2923
Hương Thơm Quả Ngọt Đất Tuồng Nguyễn Gia Thiện Lượt xem: 3079
Nem Chua Chợ Huyện Nguyễn Xuân Vinh Lượt xem: 4786
Bài Chòi Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 6820
Lễ Hội Ngày Xuân Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 5253
Ca Dao Bình Định (2) Đặng Đức Bích Lượt xem: 2766
Võ Học Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 3453
Nhạc Võ Tây Sơn Thái Tẩu Lượt xem: 3780
Làng Nho Bình Định Với Nghề Hát Bội Đặng Quí Địch Lượt xem: 3111
Ca Dao Bình Định Võ Ngọc Uyển Lượt xem: 3031
Tản Mạn Về Hát Bội Bình Định Võ Ngọc Uyển Lượt xem: 2922
Bánh Tráng Bình Định Võ Phiến Lượt xem: 3927

Đăng Nhập / Đăng Xuất