Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Bình Định

Nguyễn Trí Dũng

Số bài viết:
3
Nhà thơ Hữu Loan Nguyễn văn Tuấn Lượt xem: 623
Tháp cổ Bình Sơn & Chùa Vĩnh Khánh Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 566
Tháp cổ Vĩnh Hưng & Vương Quốc Phù Nam Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 814
Tháp cổ Bình Thạnh Nguyễn Trí Dũng Lượt xem: 691
Rêu phong lá mái Khải Thư Lượt xem: 926
Đào Tấn, "Hậu Tổ" của nghệ thuật tuồng Việt Nam Phi Long Lượt xem: 1189
Đào Tấn: “Giai sĩ từ bi ninh thị Phật” Minh Thạnh Lượt xem: 1084
Tháp Bánh Ít, nơi phải đến một lần trong đời ... Nguyễn Trí Minh Lượt xem: 1559
Ngọt ngào lời quê xứ nẫu Lý Thơ Phức Lượt xem: 1085
Hát bội, bài chòi đầu Xuân ở Bình Định RFA Lượt xem: 1909
Bài Học Lịch Sử Về Hòa Giải Hòa Hợp Trên Sân Khấu Bài Chòi Thanh Thảo Lượt xem: 1187
Thư gởi bạn - Tại sao tôi lựa đề tài "Giọng Bình Định" Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 4046
Giọng Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 25711
Lễ Hội Đổ Giàn Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 4317
Nỗi niềm hát bội Nguyễn Thị Hàm Anh Lượt xem: 2114
Bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang Nguyễn Thị Anh Thư Lượt xem: 2332
Hương Thơm Quả Ngọt Đất Tuồng Nguyễn Gia Thiện Lượt xem: 2233
Nem Chua Chợ Huyện Nguyễn Xuân Vinh Lượt xem: 3543
Bài Chòi Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 5744
Lễ Hội Ngày Xuân Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 4292
Ca Dao Bình Định (2) Đặng Đức Bích Lượt xem: 2155
Võ Học Bình Định Thầy Đào Đức Chương Lượt xem: 2855
Nhạc Võ Tây Sơn Thái Tẩu Lượt xem: 2757
Làng Nho Bình Định Với Nghề Hát Bội Đặng Quí Địch Lượt xem: 2192
Ca Dao Bình Định Võ Ngọc Uyển Lượt xem: 2122
Tản Mạn Về Hát Bội Bình Định Võ Ngọc Uyển Lượt xem: 2017
Bánh Tráng Bình Định Võ Phiến Lượt xem: 2692

Đăng Nhập / Đăng Xuất