Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200

Một thời xuân sắc đã qua
Nhìn em ta bỗng thấy ta già nhiều
Nửa đời sóng gió đìu hiu
Nhìn em chi để thêm nhiều xót xa
Nửa đời ta lại là ta
Từ bùn đen muốn vươn xa thiên thần

!!!...!!!...!!!
Chuông giáo đường ngân!
Chuông giáo đường ngân!
Đường trần ta đã một lần ghé thăm

Xuân Phong
Quy Nhơn- Noel 1992
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất