Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

 Đóa hồng xin gởi về em,
Nhớ ngày tình ái đã đem vào đời.
Vui nhé em tuổi xuân trôi,
Hồng thêm môi mắt,
đẹp lời nghĩa nhân.
Mãi hôn em,giữ tình gần

Bạch Xuân Lộc
14/02/2012
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất