Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Giang Hồ Kỳ Tình Lục

Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72

Thất Tinh Long Vương

Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1

Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo

Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Số bài viết:
16

Truyện Chưởng Ngắn

Số bài viết:
10
Dịch chuyện Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1779
Hồi 1- Cái Chết Của Tay Phú Gia Cự Vạn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2201
Chương 17 - Đồng quy Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2148
Chương 15 - Ma độ chúng sinh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2102
Chương 14 - Không sơn dạ vũ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2160
Chương 13 - Mang mang bỉ hoang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1946
Chương 12 - Hồng Liên xích viêm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2010
Chương 11 - Khuynh thành chi huyết Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2020
Chương 10 - Bạch vân thương cẩu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1885
Chương 9 Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1902
Chương 8 - Huyết Vi Ám Ảnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1951
Chương 7 - Thương hải long chiến Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1733
Chương 6 - Ký xuyên nhớ ảnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1739
Chương 5 - Phong âm điệp hồn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1727
Chương 4 - Hai vì sao rực đêm tối Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1803
Chương 3 - Trăng Xa Nổi Trôi Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1695
Chương 2 - Con suối Linh Khê cạnh Trầm Sa cốc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1801
Chương 72 - Đêm lên núi Hoa Sơn (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1870
Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1704
Chương 70 - Đêm lên núi Hoa Sơn (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1790
Chương 69 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1743
Chương 68 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1553
Chương 67 - Tài nghệ áp quần hùng (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1708
Chương 66 - Tài nghệ áp quần hùng (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1522
Chương 65 - Tài nghệ áp quần hùng (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1513
Chương 64 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1443
Chương 63 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1418
Chương 62 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1444
Chương 61 - Cơ duyên ở Võ Đang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1413
Chương 60 - Cơ duyên ở Võ Đang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1422
Chương 59 - Cơ duyên ở Võ Đang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1408
Chương 58 - Trận chiến Tam Hiệp [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1417
Chương 57 - Trận chiến Tam Hiệp [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1417
Chương 56 - Phong ba ở Thanh Thành[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1407
Chương 55 - Phong ba ở Thanh Thành[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1402
Chương - 54 Phong ba ở Thanh Thành[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1409
Chương 53 - Bảo tàng trong hang động Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1402
Chương 52 - Tuyệt cảnh phùng sinh[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1406
Chương 51 - Tuyệt cảnh phùng sinh[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1426
Chương 50 - Tuyệt cảnh phùng sinh[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1488
Chương 49 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1477
Chương 48 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1448
Chương 47 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1455
Chương 46 - Thanh Thành mắc oan[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1484
Chương 45 - Thanh Thành mắc oan[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1406
Chương 44 Thanh Thành mắc oan Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1420
Chương 43 - Bọn áo đen thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1452
Chương 42 - Chuyến đi Hành Sơn (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1555
Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1693
Chương 40 - Chuyến đi Hành Sơn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1820
Chương 39 - Hiệp Cốt Nhu Tình (phần hạ) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2019
Chương 38 - Hiệp Cốt Nhu Tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2172
Chương 37 - Nhu tình hiệp nữ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1823
Chương 36 - Cái Bang Đại Hội (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1794
Chương 35 - Cái Bang đại hội(2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1773
Chương 34 - Cái Bang đại hội(1) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1633
Chương 33 - Kim Châm Thánh Thủ (4) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1681
Chương 32 - Kim Châm Thánh Thủ (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1673
Chương 31 - Kim Châm Thánh Thủ (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1736
Chương 30 - Kim Châm Thánh Thủ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1678
Chương 29 - Sống chết si tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1737
Chương 28 - Gặp gỡ tình duyên (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1618
Chương 27 - Gặp gỡ tình duyên (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1639
Chương 26 - Gặp gỡ tình duyên Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1733
Chương 25 - Tẩu Hỏa Nhập Ma Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1666
Chương 24 - 100 Lạng Vàng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1615
Chương 23 - Thiên Hồng Đạo Nhân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1572
Chương 22 - Rừng xanh phục kích Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1605
Chương 21 - Bí Mật Tiền Trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1571
Chương 20 - Gặp lại Triệu Tử Phong Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1539
Chương 19 - Hiệp Can Nghĩa Đảm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1680
Chương 18 - Đại Hiệp ăn mày một chân (phần ba) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1672
Chương 17 - Độc Cước Hiệp Cái Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1741
Chương 16 - Đại hiệp ăn mày một chân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1714
Chương 15 - Người đàn bà thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1979
Chương 14 - Làm nô bộc ở Tây Thục tiền trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1538
Chương 13 - Bí Cấp Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1830
Chương 12 - Trên đường gặp kỳ ngộ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7502
Chương 11 - Hoạ Đến Nhà Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1838
Chương 10 - Máu Tuôn Sa Mạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7529
Chương 9 - Thiên Sơn phản đồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5559
Chương 8 - Bát Quái thần công Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6522
Chương 7 - Di Lặc Phật giáo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7708
Chương 6 - Người khách không mời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6023
Chương 5 - Nguyên Thi Tứ Hùng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6930
Chương 4 - Thiên Sơn Nhị Đạo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7932
Chương 3 - Dương Oai tiêu cuộc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1862
Chương 2 - Tổng quát nội dung Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2088
Chương 1 - Lời tựa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2649
Tuyết đang thiêu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 9252
Huyết Vi Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8757
Xin mượn phu nhân dùng tạm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 16651
Thính Tuyết Lâu - Bệnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8624
Nhất định không được chọc đến ta Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 12520
Ngao Mạn và Thiên Kiếm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5683
Giết Người Thân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7886
Đường Phương Đánh Trận Đó Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 35419
Chiến Tăng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 20460
Biến Mất Đi Một Đêm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7265
Chỉ Gián Sa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7558
Hồng Trần Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 10344
Tử Mạch Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 12413
Bích Lạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 20644
3. Khổng Tước Linh - Hồi 5 - Cố Nhân Tình Thâm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 4028
3. Khổng Tước Linh - Hồi 4 - Mệnh Vận Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 15538
3. Khổng Tước Linh - Hồi 3 - Song Song Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 15229
3. Khổng Tước Linh - Hồi 2 - Nước Mắt Lãng Tử Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 9923
3. Khổng Tước Linh - Hồi 1 - Thích Khách Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7507
Chương 1 - Mộng Ảo Không Hoa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 10300
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 3 - Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 27390
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 2 - Huyết Tửu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 15217
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 1 - Thiếu Niên Giang Hồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 25263
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 3 - Đêm Dài Chưa Hết Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6684
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 2 - Bạch Ngọc Kinh Trên Trời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 15378
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 1 - Khách Sạn Phong Vân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 9817

Đăng Nhập / Đăng Xuất