Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Cô lái đò - Nguyễn Bính

Xuân đã đem mong nhớ trở về 
Lòng cô gái ở bến sông kia 
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước 
Trên bến cùng ai đã nặng thề

Nhưng rồi người khách tình quân ấy 
Đi biệt không về với núi sông 
Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi 
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông

Xuân này đến nữa đã ba xuân, 
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần 
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi 
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, 
Cô lái đò kia đi lấy chồng. 
Vắng bóng cô em từ dạo ấy, 
Để buồn cho những khách sang sông.


Hits 5683
« Chân quê - Nguyễn Bính - Trang Nhung Thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu Songs Cô hái mơ - Nguyễn Bính - Ái Xuân »

Đăng Nhập / Đăng Xuất