Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Sầu rụng - Lưu Trọng Lư

Vầng trăng từ độ lên ngôi
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ

Để tóc vướng vần thơ sầu rụng
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo
Năm năm tiếng lụa xe đều ...
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây .

Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay
Mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng
Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh 

Hits 2079
« Đôi mắt người Sơn Tây - Quang Dũng - Huyền Trân Người hàng xóm Songs Đôi bờ - Quang Dũng - Huyền Trân »

Đăng Nhập / Đăng Xuất