Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Nhạc Thế Tuyên


Data

Format Collection
Type Hát cho nhau nghe
Genre Nhạc Vàng
Tags

Review

LTS. Anh Thế Tuyên học ở Cường Đễ hai năm Đệ Thất và Đệ Lục (1970-1971) xong vào học ở Kỹ Thuật. Hiện anh sống và làm việc ở Qui Nhơn. Anh là hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam.
Hits 3758

Đăng Nhập / Đăng Xuất