Nhạc

 

Nhạc: Ngô Tín
Lời: thơ Hà Nguyên Du
Trình bày: Ý Lan (từ album Em Bây Giờ Mắt Biếc)
Youtube: Ý Lan