Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Nhạc

Sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Ngô Tín
"Chúng ta phải hành động" 
Video Clip: Ngô Tín và thân hữu hợp ca


Lời nhạc:
"Chúng ta phải hành động"

Chúng ta phải dốc lòng, hành động cho giống
nòi.
Đừng đợi ngày mai khi quân thù dày xéo.
Đừng đợi ngày mai, những âm mưu bá quyền
Ngược ngang xâm lược trên biển Đông.

Chúng ta phải đối đầu giặc thù phương Bắc này
Trả lại non sông, biên thuỳ cùng biển đảo
Hoàng sa, Trường sa, máu cha ông thắm đào
Ngàn năm muôn đời người Việt Nam

Sấm thét reo vang, biển Đông sóng dậy
Bạch Đằng vẻ vang quân thù còn sợ uy linh
Ngọc Hồi, Vạn Kiếp oai hùng trang sử Việt.
Hồn thiêng núi sông xáng lạng trời Việt Nam

Chúng ta phải hết lòng hợp đoàn thêm sức mạnh
Người Việt nơi nơi trên tận cùng thế giới.
Một lòng chung vai quyết xông pha giết giặc
Rạng danh muôn đời người Việt Nam.
.................................

Một lòng chung vai quyết xông pha giết giặc.
Tổ quốc mến yêu muôn đời hồn Việt Nam./.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất