Nhạc

Sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Ngô Tín
"Quyết lấy máu làm sông ngăn giặc thù"
Video Clip: Ngô Tín và thân hữu hợp ca


Lời nhạc:

Lời : 1

Tên Anh Bạch Đằng
Tên Chị Mê Linh
Rừng Lam Sơn cỏ úa đau lòng đất
Cát Hoàng Sa , vàng màu dân Nam
Máu của Cha Ông , nhuộm hồng giang sơn
Bao nghìn năm, gìn giữ lấy ngọn cờ
Giặc vào đây, đào mồ chôn thây phơi xác
Mộng đồ vương, tan hoang theo lớp sóng
Máu bất khuất, ngàn năm dân Lạc Hồng
Gương anh linh, rạng danh muôn mai sau
Dân Nam ta, thề quyết giữ cõi bờ
Nhà Việt Nam hôm nay

Lời 2:

Tên Em Rạch Gầm
Tên Bạn Chi Lăng
Rừng Sơn La đổ máu loang thành suối
Nước Trường Sa, hòa màu Sông Lam
Đất của Cha Ông, đời đời ta vun
Theo tiền nhân, từng cỡi sóng đạp rừng
Gậy tầm vông, đập đầu quân bay tan tác
Giặc vào đây, dân Nam ta huyết chiến
Quyết lấy máu, làm sông ngăn giặc cuồng
Xương thây khô, dựng nên bia anh linh
Tay trong tay, cùng cất cao ngọn cờ
Người Việt Nam chung lưng

Lời 3:

Biên cương Sơn hà
Xuôi tận phương Nam
Rộng thênh thang ra tới phương trời Đông
Đất ngàn năm, đời đời dân Nam
Quyết đập tan, giặc thù xâm lăng
Không nề chi, lòng đã quyết một lòng
Triệu con tim, một lòng hy sinh tiến bước
Giặc vào đây, phơi thây trên gươm giáo
Quyết chiến đấu, Làm nên trang sử hùng
Oai linh thiêng Việt Nam danh muôn phương
Ai ơi ta cùng giữ yên Sơn hà
Nhà Việt Nam tương lai