Nhạc

Nhạc: Ẩm Túy
Lời: thơ Hồ Thị Thu Hà
Trình bày: Ẩm Túy 


Am Tuy Vang Nguoi