Nhạc

Nhạc: Hoàng Châu
Lời: phổ thơ Mặc Giang
Trình bày: Mai Thien Van


HoangChau MienTrungQueHuongToi