Nhạc

Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ
Hòa âm: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai Khôi, trích từ album Căn Nhà Nhỏ

  

Ngủ Đi Em, Mai Xuân Vỹ
Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ