Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Lê Minh Hải

Trở Lại Dòng Xưa

Nhạc: Lê Minh Hải
Lời: Thơ Phạm Quang Tiễn
Trình Bày: Quang Minh

  

Xem tiếp...

Thời Mười Sáu Tuổi

Nhac: Lê Minh Hải
Lời: thơ:  Huệ Triệu
Trình bày: Quỳnh Như   

Xem tiếp...

Mơ Thu

LTS. Anh Lê Minh Hải người Sài Gòn, làm rể Nữ Trung Học Qui Nhơn! Hiện anh sống và làm việc ở Sài Gòn. CuongDe.Org rất  hân hạnh được giới thiệu nhạc của anh Hải tới các bạn.

Nhac: Lê Minh Hải
Lời: thơ Trương Nam Hương
Trình bày: Quỳnh Như   

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất