Nhạc

Nhạc: Yên Kha
Lời: thơ Đoàn Đai Đinh
Trình bày: Thanh Hùng

  

gai lieu tra yen kha