Nhạc

Nhạc: Yên Kha
Lời: thơ Việt Trang
Trình bày: Thúy Hà

   

Bay ve phia vo cung yen kha