Nhạc

Kính mến tặng thầy,cô và các bạn, những người dân xứ Huế, hay những người đã từng yêu dân Huế.

Nhạc: Yên Kha
Lời: thơ Nguyễn Thái Dương
Trình bày: Châu Hằng

  

 
Cô Giáo Sông Hương, Yên Kha