Nhạc

Mời các bạn thưởng thức bài thơ Đường "Nén Hương Lòng", họa sĩ Duy Việt viết, nhân ngày giỗ đầu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Phổ nhạc, soạn hòa âm và phối khí: Yên Kha
Trình bày: ca sĩ Thanh Hùng.Yên Kha