Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Nhạc

Nhạc: Yên Kha
Thơ: Nguyễn Bạch Dương (Mực Tím số 363, trang 38)
Trình bày: Thanh Hằng

Phổ nhạc xong ngày 10/5/1999
Phối xong ngày 16/2/2008
 


Can't see this document? Click Me

   
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất