Nhạc

Thơ: Phụng-Lam
Nhạc: Bắc-Sơn
Hòa-âm, phối-khí: Yên-Kha
Trình bày: ca sĩ Thanh-Hùng