Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Nhạc phổ thơ Lê Khánh Luận

Sớm Đông Hà Nội

Nhạc: Nguyễn Thế Đạt
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Quốc Dũng


  

Xem tiếp...

Sa Kê Và Tôi...

Nhạc: Nguyễn Thế Đạt
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Minh Quang


  

Xem tiếp...

Sóng Chiều (2)

Nhạc: Nguyễn Thế Đạt
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình Bày: Kiều Oanh Xem tiếp...

Gò Bồi Thương Nhớ (nhạc)

Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình Bày: Nguyễn Minh 


Xem tiếp...

Trường Làng Xưa

Nhạc: Ẩm Túy
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Ẩm Túy 


Xem tiếp...

Sóng Chiều

Nhạc: Ẩm Túy
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Ẩm Túy 

 

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất